Cảm thấy mất tự tin khi diện đồ giày tây nam đi ra bên cạnh