Dân công sở đã tưởng tượng được phần nào sự tiện ích của giày tây nam