Gam màu tối luôn được phe tóc ngắn lựa chọn giày tây nam