Quý khách tới shop và cảm nhận khi cầm trực tiếp vào item